استخدام

فرم استخدام

دکتر لوکس

1 اطلاعات فردی
2 اطلاعات شغلی
3 اطلاعات تماس
دکتر لوکس جهت تکمیل کادر داروخانه شبانه روزی وحیدیه اقدام به استخدام پرسنل با شرایط ذیل می نماید چنانچه علاقه مند به همکاری با ما هستید اطلاعات درخواستی را پر نمائید تا در صورت لزوم با شما تماس بگیریم

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

۱- داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان
۳- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
۴- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
۵- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
۶- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۷- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۸- دارا بودن شرايط احراز شغل
۹- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش
۱۰- عدم منع قانوني جهت استخدام

۱- داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان
۳- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
۴- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
۵- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
۶- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۷- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۸- دارا بودن شرايط احراز شغل
۹- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش
۱۰- عدم منع قانوني جهت استخدام