خط مشی

خط مشی

رعایت قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو.
تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان و توجه به مسئولیت های اجتماعی.
رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001: 2015.
خلق ارزش و افزایش رضایت مشتریان ، بیماران و گروه های مختلف ذینفعان.
بهبود مستمر در راستای هدف گذاری و تحقق اهداف سیستم مدیریت کیفیت.
افزایش بهره وری در راستای استفاده بهینه از منابع ( مالی، انسانی،انرژی، مواد،….).
توانمندسازی و افزایش انگیزش کارکنان.

چشم انداز

چشم انداز سایت داروخانه شبانه روزی وحيديه(دکتر لوکس) داراي دو عنصر است كه به لحاظ ارزشي داراي وزني يكسان هستند، اين دو عنصر عبارتند از:

انتخاب اول کاربران برای تهیه محصولات غیر دارویی خود.
پيشرو و مرجع در ارائه کليه خدمات و محصولات ديابتي در کشور.

ماموريت

سایت داروخانه شبانه روزی وحيديه(دکتر لوکس) در راستاي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان خود همواره سعي مي نمايد علاوه بر عرضه محصولات بهداشتي و آرايشي از طريق ارائه خدمات ومشاوره هاي بهداشتي به بهترين نحو به متقاضيان خود پاسخگو باشد.