۰۳/۰۸/۱۳۹۵

انتخاب کارمند نمونه تابستان ۹۵

  بدین ترتیب کارمندان نمونه تابستان ۹۵ با آرای پرسنل و مدیران محترم داروخانه انتخاب گردیدند نکته قابل توجه اینجاست که در این دوره نفر سوم نداشتیم و دو نفر مشترکا مقام دوم را کسب کردند که اسامی آن ها بدین ترتیب است:   نفر اول: سرکار خانم شریفی نفرات دوم: سرکار خانم حیدری و جناب آقای امیری   در […]