سلامت یار
  • 0
  • تومان
سلامت یار

درباره سلامت یار

 

داروخانه آنلاین وحیدیه در راستای اعتقاد به مشارکت در کارهای نیک و خدا پسندانه و همچنین مسئولیت های اجتماعی خود و نیز سهیم کردن کاربران خود در این امرخیر کمپین سلامت یار را تدوین و اجرایی نموده است که بر اساس این کمپین درصدی تعیین شده از سود فروش کالاها در داروخانه آنلاین وحیدیه در ارائه خدمات رایگان دارویی و درمانی به بیماران نیازمند و موسسات خیریه پرداخت میگردد.

 

از طریق همین صفحه تمامی گزارشات کار های انجام شده اطلاع رسانی می گردد.

((حضور داروخانه وحیدیه در رویداد های خدا پسندانه کاملا داوطلبانه بوده و این امر نشان دهنده صداقت کاری مجموعه می باشد.))

 

برخی از موسسات خیریه سلامت یار

آخرین سلامت یاران

نام و نام خانوادگی تلفن تاریخ سفارش سهم همیاری دوره
پوریا ماسانی 0---3817597 2019-08-25 | 11:12:10 2,060تومان 1
ناهید بیستونی 0---3552392 2019-08-25 | 11:12:26 2,800تومان 1
هدیه علیرضایی 0---8068347 2019-08-25 | 11:11:44 3,740تومان 1
فریبا هاشمی 0---4074015 2019-08-25 | 11:11:20 4,196تومان 1
حمید ناصری 0---0317094 2019-08-25 | 06:33:21 716تومان 1
مریم نعیمی 0---9792045 2019-08-25 | 06:33:42 1,829تومان 1
حسن ترکمانی 0---5476240 2019-08-25 | 06:33:51 2,580تومان 1
سید وحید سادات 0---7755163 2019-08-25 | 06:34:00 1,740تومان 1
مریم انصاری 0---3414639 2019-08-25 | 06:34:08 2,600تومان 1
پریسا اکبری 0---9221527 2019-08-25 | 06:34:18 480تومان 1
زهرا کوثری صدق 0---2448440 2019-08-25 | 06:34:29 690تومان 1
افشین امیری 0---5049589 2019-08-25 | 06:34:36 630تومان 1

سوابق سلامت یار

دوره شروع دوره پایان دوره مبلغ همیاری سازمان خیریه