آسیب های تمرینی

۰۳/۰۹/۱۳۹۵
۵ نشانه که تمرین تان برای شما مضر است

۵ نشانه که تمرین تان برای شما مضر است

۵ نشانه که تمرین تان برای شما مضر است سوزش را احساس کن. نابرده رنج، گنج میسر نمی شود. درد، خیلی هم خوب است و… با وجود جملات انگیزشی تناسب اندامی مانند اینها، تعجبی ندارد که بسیاری از مردم فکر کنند کنار آمدن با شرایط سخت در تمرین کاملا عادی است. جسیکا متیوز، استادیار علوم وزشی در کالج میرامار در […]