آسیب های معده

۰۷/۰۹/۱۳۹۵

۴ دارو که به معده شما آسیب وارد میکنند

۴ دارو که به معده شما آسیب وارد میکنند همانطور که می دانید تمام داروها علاوه بر تاثیرات مثبتی که دارند یکسری عوارض جانبی هم دارند.در صورتی که دارو توسط دکتر تجویز شده باشد حتما سود آن برای شما بیشتر از ضرر آن است.به همین دلیل هم هیچگاه مصرف بدون نسخه داروها توصیه نمی شود.برخی از دارو ها می توانند […]