آموزش مدیتیشن

۱۴/۰۸/۱۳۹۵

تمرینات مدیتیشن

تمرینات مدیتیشن ما تمرین می کنیم تا از نظر فیزیکی آماده باشیم. ساعت های بی شماری را در باشگاه یا در جاده سپری می کنیم تا قوی و سریع شویم. ما عاشق سخت تمرین کردن و هستیم. اما در برخی از روزها، با انگیزه ماندن واقعا سخت است. و آن، روزهایی است که ما انرژی یا تمایل لازم برای تمرین […]