اخبار دیابتیک

۰۱/۰۹/۱۳۹۵

سیاری: همه عوامل دیابت قابل کنترل هستند

سیاری: همه عوامل دیابت قابل کنترل هستند دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم روز دیابت با اشاره به اهمیت تشخیص به عنوان اولین مرحله در کنترل بیماری گفت: ما برای تشخیص به موقع نیاز به یک سیستم آماده داریم تا بتوانیم پیش از ابتلا و صرف هزینه های بالای درمان، بیماری را در مراحل اولیه کنترل […]