اسکات با وزن بدن

۰۹/۰۸/۱۳۹۵

۱۵ تمرین با استفاده از وزن بدن

۱۵ تمرین با استفاده از وزن بدن عجب روزی! کارتان تا دیروقت طول کشیده، کارهای زیادی را هم بخاطر آورده‌اید که باید تا آخر هفته همه را انجام دهید، تازه در خانه هم هیچ غذایی ندارید و باید آشپزی هم بکنید. می‌خواهید ورزش هم بکنید، اما خیلی ساده وقتی برای رفتن به باشگاه باقی نمانده. خب، حداقل در این مورد […]