اشتباهات تمرین با دوچرخه ثابت

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

اشتباهات رایج در تمرین با دوچرخه ثابت

اشتباهات رایج در تمرین با دوچرخه ثابت اجازه ندهید اشتباهات شما، جلسات تمرین دوچرخه ثابت تان را کم اثرتر کنند. این اشتباهات را که توسط مربی دوچرخه ثابت شرح داده می شود، اصلاح کنید. ۱- شما سر ساعت به کلاس می رسید؟ مشکل این است که این کار باعث می شود برای راه اندازی دوچرخه تان و تست کردن تنظیمات […]