اقدامات ضروری در مواقع اورژانسی

۱۷/۰۸/۱۳۹۵

اقدامات اورژانسی در مواقع مختلف

اقدامات اورژانسی در مواقع مختلف کمک های اولیه و اقدامان مهم و موثر در هنگام بروز حادثه های مختلف در منزل کدامند ؟وقتی تب و لرز داریم یا دچار سوختگی شده ایم چه کارهایی باید انجام دهیم اگر یکی از اطرافیان دچار خونریزی سرخرگی شد چه اقدامات اولیه ای برای کمک به این افراد مناسب است ؟افرادی که دچار حملات […]