بیماری های صعب العلاج

۰۱/۰۹/۱۳۹۵

دیناروند: میانگین هزینه پرداخت دارو از جیب بیماران صعب العلاج به ۱۲ درصد رسید

دیناروند: میانگین هزینه پرداخت دارو از جیب بیماران صعب العلاج به ۱۲ درصد رسید دکتر رسول دیناروند در گفت و گو با ایرنا افزود: ۸۸ درصدی که وزارت بهداشت و بیمه ها این هزینه ها را می پردازند بالغ بر حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود که تقریبا ۳۰ درصد کل بازار دارویی را تشکیل می دهد. […]