تشخیص سنگ کلیه

۲۳/۰۸/۱۳۹۵

علایم سنگ کلیه و پیشگیری از آن

علایم سنگ کلیه و پیشگیری از آن سنگ های کلیه به صورت دانه های ریز یا درشتی هستند که در کلیه ی افراد ایجاد می شوند.اندازه ی سنگ ها می تواند متفاوت باشد که اغلب سنگ های کوچکتر نیاز به جراحی ندارند.ممکن است یک کلیه و یا هر دو کلیه فرد را درگیر کنند.در این مطلب قصد داریم نشانه هایی […]