تعیین تعرفه های پزشکی

۱۳/۱۱/۱۳۹۵

۴ استراتژی نظام پزشکی برای تعرفه‌های پزشکی ۹۶ از زبان زالی

۴ استراتژی نظام پزشکی برای تعرفه‌های پزشکی ۹۶ از زبان زالی با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۹۵، دوباره زمزمه‌ها و اما و اگرهای تعیین تعرفه‌های پزشکی برای سال جدید مطرح شده و دکتر علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی به تشریح چهار استراتژی پیشنهادی این سازمان برای تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ پرداخت. دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو […]