تمرینات هالتر

۱۶/۰۸/۱۳۹۵

تفاوت جلوبازو چکشی و جلوبازو با هالتر

تفاوت جلوبازو چکشی و جلوبازو با هالتر هم تمرین جلو بازو چکشی، و هم جلو بازو با هالتر، جفتشان عضلات مشترکی را به کار می‌گیرند. اما این دو تمرین، در تکنیک اجرا و در وسایلی که برای اجرای تمرین استفاده می‌شوند باهم متفاوتند. بخاطر همین تفاوت تکنیک، سه عضله‌ای که در این دو تمرین به کار گرفته می‌شوند، کمی باهم […]
۰۹/۰۸/۱۳۹۵

هالتر ساده بهتر است یا هالتر EZ؟

هالتر ساده بهتر است یا هالتر EZ؟ یکی از موثرترین تمریناتی که می‌توانید برای حجم عضلات بازویتان انجام دهید، جلو بازو با هالتر است، شک نکنید! اما آیا می‌دانید که بین انجام این حرکت توسط همان هالتر ساده‌ی همیشگی، و هالتر EZ چه تفاوتی وجود دارد؟ هالتر EZ، در واقع نسخه‌ای منحنی یا خم شده از همان هالترهای صاف است، […]