تمرینات پشت میز

۰۹/۰۹/۱۳۹۵

همه جا عضلات شکم خود را ورزش دهید

همه جا عضلات شکم خود را ورزش دهید ۳ راه برای تمرین دادن عضلات شکم در سر کار شما عظلات شکم محکمی می خواهید (چه کسی نمی خواهد؟) و می دانید که داشتن عضلات مرکزی محکم برای حفاظت از عضلات پایین کمرتان ضروری است. متأسفانه، شغل شما واقعاً فرصت کار کردن در حالت پلانک یا کنفرانس دادن هنگام انجام کرانچ […]