تمرین یوگا برای فوتبال

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

۵ حرکت یوگا برای بازیکنان فوتبال

۵ حرکت یوگا برای بازیکنان فوتبال برای بازیکنان فوتبال در هر سطحی، رفتن به کلاس های یوگا برای بهبود قدرت عملکرد، تعادل، انعطاف پذیری، قدرت، تکنیک های تنفس، مهارت های تجسمی و تمرکز بسیار سودمند است. حرکات یوگای خاصی وجود دارند که نسبت به بقیه مفیدترند؛ اگر وقت زیادی ندارید، این ۵ حرکت برتر را مد نظر قرار دهید. حرکات […]