جلو بازو چکشی

۱۶/۰۸/۱۳۹۵

تفاوت جلوبازو چکشی و جلوبازو با هالتر

تفاوت جلوبازو چکشی و جلوبازو با هالتر هم تمرین جلو بازو چکشی، و هم جلو بازو با هالتر، جفتشان عضلات مشترکی را به کار می‌گیرند. اما این دو تمرین، در تکنیک اجرا و در وسایلی که برای اجرای تمرین استفاده می‌شوند باهم متفاوتند. بخاطر همین تفاوت تکنیک، سه عضله‌ای که در این دو تمرین به کار گرفته می‌شوند، کمی باهم […]