حالت پایدار

۱۴/۰۸/۱۳۹۵

چرا با اینکه دائما می‌دوید وزنتان کم نمی‌شود؟

چرا با اینکه دائما می‌دوید وزنتان کم نمی‌شود؟ هنگامی که صحبت از چربی سوزی و کاهش وزن می‌شود، همه تمرینات کاردیو مثل هم نیستند. در اینجا به شما می گوییم که چطور مطمئن باشید که به نتایج مورد نظرتان خواهید رسید.   ۱- تمرین شما همیشه یکنواخت است بدن شما یک ماشین شگفت انگیز است و برای بهره وری، طراحی […]