داروهای بیوتکنولوژی

۰۷/۱۰/۱۳۹۵

عرضه داروهای جدید بیوتکنولوژی داخلی به بازار تا ۵ سال دیگر

عرضه داروهای جدید بیوتکنولوژی داخلی به بازار تا ۵ سال دیگر به گزارش داروغذا به نقل از ایسنا مصطفی قانعی با اشاره به تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی در داخل، اظهار کرد: هم‌اکنون ۹۵ درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها ۵ درصد داروهایی که مواد آن متکی به فناوری پیشرفته است، از خارج وارد می‌شود. […]