درجا دویدن

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

آیا در جا دویدن فایده‌ای هم دارد؟

آیا در جا دویدن فایده‌ای هم دارد؟ در آب و هوای بد زمستان، گاهی اوقات باشگاه رفتن دشوار می‌شود. اما خیابان‌های یخ زده و ورودی خانه که پوشیده از برف هستند، نباید شما را از ورزش کاردیوی روزانه‌تان باز دارند. با توجه به تحقیقات کالج پزشکی ورزشی آمریکا، یک فرد بالغ عادی برای اینکه سبک زندگی سالمی داشته باشد، حداقل […]