دستگاه های اجرایی

۰۱/۰۹/۱۳۹۵

وزیر بهداشت: برخی نهادها بیماری تولید می‌کنند

وزیر بهداشت: برخی نهادها بیماری تولید می‌کنند سید حسن هاشمی با اشاره به اینکه سیاسیون اقتصادی با رفاه برای مردم مخالف هستند و همواره به‌دنبال پول هستند، اظهار داشت: ولی از رئیس جمهور و مجلس به‌دلیل حمایت از طرح تحول سلامت تشکر می‌کنم. وزیر بهداشت تأکید کرد: تا پایان کار دولت، افرادی را که مخالف طرح تحول سلامت هستند شرمنده […]