دست آلوده

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

با دست کثیف این قسمت ها را لمس نکنید

با دست کثیف این قسمت ها را لمس نکنید دست ها یکی از قسمت های بدن هستند که در طول روز با مکان های مختلفی تماس دارند و به همین دلیل می توانند سرشار از باکتری ها باشند.به همین دلیل است که والدین هم تاکید بسیاری بر شستن دست ها به کودکان خود می کنند.به دلیل این که باکتری ها […]