سرماخوردگی فصلی

۱۵/۰۸/۱۳۹۵

بدترشدن سرماخوردگی با این ۴عمل

بدترشدن سرماخوردگی با این ۴عمل حتی اگر شما واکسن آنفلوآنزا تزریق کرده باشید و باجدیت ۱۳ بار درروز دست های خود را شسته باشید هیچ تضمینی وجود ندارد که شما قربانی ناراحتی های آزار دهنده ی فصل سرما نباشید. هنگامی که سرماخوردگی اتفاق می افتد همراه بادرد، گرفتگی حلق وبینی، خلط و رنگ پریدگی یا زردی می باشد. اولین چیزی […]