عوارض چای داغ

۰۵/۰۸/۱۳۹۵

چای داغ بنوشید و سرطان مری بگیرید

چای داغ بنوشید و سرطان مری بگیرید ما ایرانی ها چای لبسوز و قندپهلو را به هیچ نوشیدنی مشابه ای نمیفروشیم و به اصطلاح همیشه میگوییم ” چای داغش میچسبه” و در توابع مختلف به نوعی خوردن چای خیلی داغ افتخار محسوب میشود، ولی باید در نظر داشت که چای داغ میتوند عوارض جبران ناپذیری را روی دست ما بگذارد. بر اساس بررسی‌ […]