فصل اسکی

۱۶/۰۸/۱۳۹۵

۵ تمرین جهت آمادگی برای اسکی

۵ تمرین جهت آمادگی برای اسکی فصل اسکی نزدیک است، و پیست‌های اسکی کم کم از برف پوشیده می‌شوند، پس وقت آن رسیده که لباس اسکی‌هایتان را از کمد در بیاورید و با دوستانتان برنامه‌ی سفرهایتان برای اسکی را تنظیم کنید. اما حالا که زمان اسکی دارد از راه می‌رسد، آیا شما آماده هستید؟ حتی اگر الان هر روز تمرین […]