فواید نارنگی

۰۸/۰۸/۱۳۹۵

تنگی نفس دارید؟پس نارنگی بخورید

تنگی نفس دارید؟پس نارنگی بخورید Citrus Tangerina نام علمی نارنگی است که یکی از میوه های محبوب و خوشمزه میباشد.این میوه از تیره مرکبات میباشد و در مقابل پرتغال جسه کوچکتری دارد و البته شیرین و ترش تر است.ظبع این میوه در پزشکی سنتی سرد اعلام شده است و این میوه تاثیرات خوبی را بر روی دستگاه گوارش،فعالیت ماهیچه ها […]