قرص منیزیم

۰۴/۰۹/۱۳۹۵

علائم کمبود منیزیم را بشناسید

علائم کمبود منیزیم را بشناسید منیزیم از جمله عناصر موجود در طبیعت است و در این بین سهم زیادی را به خود اختصاص داده است. این عنصر در بدن نیز نقش های مهمی را به عهده دارد به همین سبب وجود این عنصر در بدن از ضروریات به حساب می آید. به همین دلیل باید عوامل کمبود این عنصر را […]