ماست میوه ای

۱۹/۰۸/۱۳۹۵

چیزهایی که نباید با ماست خورد

چیزهایی که نباید با ماست خورد آیا شما همیشه ماست میل می کنید و این ماده غذایی را از سفره خود جدا نمی کنید بهتر است از تداخلات غذایی ماست با دیگر موادغذایی اطلاع دارید و میدانید می تواند با چه موادغذایی واکنش های منفی در بدن ایجاد کند ؟عسل ،میوه های خشک ،مغزها و آجیل ها ،تخم کتان و […]