مصرف کافئین

۲۴/۰۸/۱۳۹۵

کافئین یک مکمل بدنسازی

کافئین یک مکمل بدنسازی کافئین، یک مکمل ارزان و مؤثر برای بدنسازان و ورزشکاران استقامتی است. کافئین در اشکال مختلفی وجود دارد و با کمال تعجب، قهوه بهترین شکل آن نیست. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که کافئین بدون آب به شکل قرص در بهبود عملکرد مؤثرتر از کافئین موجود در قهوه است. اگر می‌خواهید کارایی‌تان را به حداکثر برسانید، باید […]