مکمل های بدنسازی غیرمجاز

۰۱/۰۹/۱۳۹۵

۶ نوع پودر پروتئین که شما هرگز نباید بخرید

۶ نوع پودر پروتئین که شما هرگز نباید بخرید خب شما یک شیک پروتئین به رژیم تان اضافه کرده اید، بعنوان سوخت پس از تمرین یا یک وعده سرپایی برای وقتهایی که عجله دارید. ایده خوبی است، درست است؟ شاید همه چیز به نوع پودری که انتخاب می کنید، بستگی دارد. یک پودر پروتئین درست می تواند به معنی تفاوت […]