هالتر ez

۰۹/۰۸/۱۳۹۵

هالتر ساده بهتر است یا هالتر EZ؟

هالتر ساده بهتر است یا هالتر EZ؟ یکی از موثرترین تمریناتی که می‌توانید برای حجم عضلات بازویتان انجام دهید، جلو بازو با هالتر است، شک نکنید! اما آیا می‌دانید که بین انجام این حرکت توسط همان هالتر ساده‌ی همیشگی، و هالتر EZ چه تفاوتی وجود دارد؟ هالتر EZ، در واقع نسخه‌ای منحنی یا خم شده از همان هالترهای صاف است، […]