کارانه پزشک

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

حریرچی:تجمیع بیمه‌ها یک تکلیف قانونی است

حریرچی:تجمیع بیمه‌ها یک تکلیف قانونی است ایرج حریرچی در حاشیه دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در اظهار داشت: «ما در بحث تجمیع بیمه‌ها تکلیف قانونی داریم و براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه عمل می‌کنیم.» حریرچی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در تبصره ۲ این ماده آمده است که سازمان تامین اجتماعی مستثنی از […]