کارهای قبل از تمرین

۰۹/۰۹/۱۳۹۵

۸ کار ضروری قبل از شروع تمرین

۸ کار ضروری قبل از شروع تمرین آماده شدن برای تمرین بدون داشتن برنامه، به معنای اجرای نامرتب تمرینات است. این امر می تواند منجر به جلسات تمرینی کسل کننده یا آسیب دیدگی شود که هر دوی آنها مانع افزایش قدرت و عضله یا کاهش وزن می شوند. بنابراین برای آنکه به شما کمک کنیم یک برنامه قبل از تمرین بی […]