کیست مویی

کیست مویی کیست مویی در بیشتر موارد یک بیماری ژنتیک است که طی آن موهای ناحیه انتهای ستون فقرات یا در اصطلاح عامه مردم دنبالچه ، به جای آن که از سمت ریشه به سمت پوست حرکت داشته باشد و...
بیشتر بخوانید