۰۸/۰۸/۱۳۹۵

عمل آپاندیس

عمل آپاندیس آپاندیس طولی میان ۲ تا ۲۰ سانتی متر دارد و قطرش میان ۶ تا ۸ میلی متر میباشد.آپاندیس بدن انسان کارکرد ویژه ای ندارد و از نیاکان انسان بجا میماند.همه انسان ها آپاندیس ندارند و این موضوع فقط در برخی از افراد بوجود می آید که باعث مشکلاتی برای آن فرد و در نهایت عمل میشود.آپاندیس عمل کرده […]