health tourism

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

آقاجانی:یارانه درمان ناباروری پرداخت می شود

آقاجانی:یارانه درمان ناباروری پرداخت می شود دکتر محمد آقاجانی در جلسه مشترک روسای مراکز ناباروری بخش خصوصی با اشاره به اینکه فرصت استثنایی برای رشد و توسعه درمان ناباروری در کشور فراهم آمده است، افزود: آنچه در اختیار داریم و به آن می بالیم این است که یکی از کشورهای توسعه یافته در منطقه هستیم و تقریبا همه اقداماتی که […]