برنامه های تمرین بدنسازی بر اساس تیپ بدنی و وزن آماده شده است ، فقط کافیست گزینه خود را انتخاب و بر روی آن کلیک کنید تا برنامه مورد نظر به همراه توضیحات در اختیار شما قرار بگیرد.