کفی طبی پنجه دار طب و صنعت Foot Arch Support

18,000 تومان

موجود
شابک محصول: OR00116

 

  • دارای حالت قوس طولی، عرضی
  • جلوگیری از عوارض کف پای صاف
  • پیشگیری از انتقال ضربه به زانو و کمر بدون جا به جایی در کفش
  • جبران اشکالات موجود در تخت کفش و جلوگیری از بروز خستگی در پاها
  • توزیع یکسان وزن بدن در سطح کف پا جهت جلوگیری از بروز درد و حساسیت در پاشنه و سینه پا

موجود در انبار